De juiste vloerverwarming kiezen in Ede (Provincie Gelderland)

Het verwarmen van de verschillende ruimtes in een gebouw wordt al sinds de Romeinse tijd toegepast. Een aangename temperatuur van het binnenklimaat geeft ons een behaaglijk gevoel, met alle gunstige gevolgen van dien. Zo presteren we beter als we ons behaaglijk voelen, onze gezondheid wordt minder aangetast en we voorkomen er extra stress mee. Uiteraard is het niet alleen de temperatuur die de mate van behaaglijkheid bepaald, maar het is wel een hele belangrijke factor. Verwarming van de vertrekken in een huis, kantoor of enig ander gebouw in Ede is op een aantal manieren mogelijk, maar de meest toegepaste manier in Nederland is het verwarmen met behulp van de zogenaamde centrale verwarming, vaak afgekort tot CV. Dit kan goed in combinatie met vloerverwarming. Laat daarom direct een vloerverwarming installeren in Ede.

Centrale verwarming in Ede

Zoals al gezegd, hebben de meeste gebouwen in Nederland centrale verwarming. Bij dit systeem worden alle vertrekken vanuit één (centraal) punt verwarmd, vandaar ook de naam van het systeem. Vanuit dit punt wordt warme lucht of warm water door middel van een aantal leidingen naar de verschillende vertrekken getransporteerd, alwaar de warmte door middel van bijvoorbeeld radiatoren aan de omgeving wordt afgegeven. Één enkele warmtebron moet dus alle aanwezige vertrekken, of ze nu groot of klein zijn, van voldoende warmte kunnen voorzien. Ook moeten de leidingen voldoende water per tijdseenheid kunnen transporteren, en moeten de radiatoren voldoende warmte kunnen afstaan om het vertrek waarin deze zich bevindt te kunnen verwarmen. Kortom het hele verwarmingssysteem heeft een bepaalde capaciteit nodig om het gebouw waarin het systeem toegepast wordt van voldoende warmte te kunnen voorzien.

De capaciteit van de verwarming berekenen in Ede

De gemeente Ede biedt verschillende mogelijkheden voor het verduurzamen van je woning. Zo kun je met subsidie een warmtepomp of zonnepaneel kopen voor een optimale verwarming. Ook kun je jouw woning in Ede isoleren. Om de benodigde capaciteit van het totale centrale verwarmingssysteem te berekenen, kunt u het best beginnen met het maken van een lijst van de kamers waar een radiator moet komen te hangen of teken een plattegrond per verdieping. Heeft u dit gedaan, dan dient u een aantal stappen te doorlopen om tot de capaciteit te komen:

• Ten eerste dient u het aantal kubieke meters per kamer te berekenen. Dit kan door de lengte van de kamer te vermenigvuldigen met de breedte en dan met de hoogte. Alle drie de waardes invullen in meters.

• Vervolgens dient u de benodigde verwarmingscapaciteit per kamer te berekenen. Voor slaapkamers kunt u hierbij 70 á 75 Watt per kubieke meter voor aanhouden, voor de keuken en de gang 75 á 80 Watt per kubieke meter en voor de woon- en de badkamer 85 á 90 Watt per kubieke meter. Dit zijn overigens richtwaardes. Ook nu dus weer een eenvoudige rekensom: u vermenigvuldigd de inhoud van een kamer met het aantal Watt, en u heeft de benodigde verwarmingscapaciteit per kamer. Soms dient u hier nog een correctie op toe te passen, bijvoorbeeld als u een hoekhuis heeft of als de ramen in een bepaalde ruimte niet van dubbel glas voorzien zijn. Deze correctiefactoren kunt u op het internet vinden.

• Stap 3 is het per kamer bekijken hoeveel ruimte u heeft om de radiator te plaatsen. Ga er daarbij vanuit, dat de radiator minimaal 5 centimeter boven de vloer moet hangen, en ook onder de vensterbank moet er minimaal 5 centimeter ruimte overblijven. Maak een lijst met daarop de maximale maten van de radiator per kamer en schrijf daarachter de bijbehorende minimaal benodigde verwarmingscapaciteit van die kamer, om zodoende het type radiator wat u nodig heeft te kunnen bepalen. Of te laten bepalen als u zelf onvoldoende kennis van zaken heeft.

• De laatste stap is het bepalen van het zogenaamde ketelvermogen. Hiertoe telt u de benodigde capaciteiten van alle radiatoren bij elkaar op. U weet dan welke ketelcapaciteit u minimaal nodig heeft, uitgedrukt in kW, waarmee u op zoek kunt naar een geschikte ketel.

Let op bij het berekenen van de verwarming

Kies altijd voor een goede installateur in de provincie Gelderland voor het bereken van de minimale ketelvermogen en de benodigde verwarmingscapaciteit, zodat u in koude tijden niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Alle waardes die u uitgerekend heeft bepalen het minimaal benodigde, dus schaf geen ketel of radiatoren aan die net iets onder het door u berekende zitten.